محصولات ما

04 1

توری پیش جوش حصاری

ایران حصار توانسته است بخش عظیمی از نیاز محصور نمودن فضاهای مختلف امنیتی و حفاظتی را با شیوه‌ای نوین و کارآمدتر از سایر روش‌های سنتی، پوشش دهد.

09

توری پیش جوش فولادی مش

قطر مفتولهای طولی و عرضی از 2 تا 14 میلیمتر با گرید های 1006 و 1008 و 1010 در نوع مفتول ساده و A3 و A2 در انواع میلگردهای آجدار با استفاده از روش جوش مقاومتی.

04 1 1

مفتول‌های مسوار

این محصول از مفتولهای ساده با گرید 1006و 1008 تولید میشود.

03 1 1

مفتول نرم آنیل

مفتول نرم آنیل که در بازار بیشتر با نام مفتول پخته، مفتول آرماتوربندی، مفتول اتصال یا سیم نرم شناخته می‌شود و در لاتین به آن Black Annealed Wire گفته می‌شود.